مقالات عمومی

چک بهتر است یا سفته

چک قابلیت تعقیب کیفری دارد ولی سفته ندارد. صدور گواهی عدم پرداخت در چک تقریبا بدون هزینه می‌باشد در حالی که در سفته، درصدي از وجه سفته به عنوان هزینه واخواست بايد پرداخت گردد. اگر چک به امضای مدیر عامل شرکت یا نماینده صاحب حساب صادر گردد طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک مدير عامل....

اسناد

در انواع دعواها اعم از حقوقی و کیفری  اسناد در کنار سایر ادله‌های اثبات دعوا ،نقش به سزایی دارند و با اسناد گرچه عادی یا رسمی می‌توانید ادعا خود را به راحتی اثبات کنید و لازم به ذکر است اسناد جزء ادله مهم در جهت اثبات دعوا و احقاق حق محسوب می‌شوند . سند چیست....

ماده ۸۴ ایین دادرسی مدنی

قانونگذار حقوقی را برای خواهان پیش بینی نموده است اعمال آن منوط به اقدام او تا پایان اولین جلسه دادرسی و یا تا اولین جلسه دادرسی پیش بینی شده است و این ایرادات از قواعد آمره شناخته شده و  اگر در زمان مقرر طرح شده باشد دادگاه مکلف است قبل از ورود به ماهیت دعوا....

تامین خواسته؛ توقیف اموال پیش از صدور حکم

هرگاه فردی از دیگری طلبکار باشد یا مالی را به امانت نزد دیگری قرار داده باشد یا مالکیت مالی به ایشان واگذار شده باشد اما تحویل مال به ایشان صورت نگرفته باشد در شرایطی که مدیون یا متعهد بخواهد از این موقعیت سوءاستفاده کند، مالک با اختیاراتی که قانونگذار به صورت قانونی برای او قرار....

تامین دلیل؛ مدیریت دعوا پیش از طرح آن

هنگامی که دعوی یا شکایتی در محاکم طرح می شود، علاوه بر عناصری همچون محق بودن، راستی و صداقت، توانایی و مهارت طرفین یا وکلای آنان در فن دفاع، یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی که شاید به جرأت بتوان گفت تعیین سرنوشت دعوی در گرو آن است، دلایل اثبات دعوی برای طرفین خواهد بود. بدین ترتیب....

دستور موقت، موقتاً حق شما را حفظ می‌کند

در عصر حاضر زمان یکی از مهمترین سرمایه‌های بشر است، قدیما برای بیان اهمیت زمان گفته‌اند: “وقت طلاست” و به راستی که گاهی با گذر زمان زیان‌هایی به افراد وارد می‌شود که امکان جبران آن وجود نخواهد داشت. متأسفانه یکی از معضلات جامعه حقوقی ایران طولانی بودن جریان دادرسی به دلیل حجم گسترده پرونده های....