اسناد

  1. خانه
  2. مقالات عمومی
  3. جزئیات مقاله
اسناد

در انواع دعواها اعم از حقوقی و کیفری  اسناد در کنار سایر ادله‌های اثبات دعوا ،نقش به سزایی دارند و با اسناد گرچه عادی یا رسمی می‌توانید ادعا خود را به راحتی اثبات کنید و لازم به ذکر است اسناد جزء ادله مهم در جهت اثبات دعوا و احقاق حق محسوب می‌شوند .

سند چیست ؟

نوشته ایست که در مقام اقامه دعوا (اثبات دعوا خود) و در مقام دفاع در قبال دعوا طرح شده (با سند می‌توانیم دعوا طرف مقابل را به صورت کامل بی اثر کنیم)

منظور از نوشته خط یا علامتی است که روی صفحه نمایان می‌شود و بتوان به عنوان دلیل آن را به کار برد.

*نکته: سند زمانی دارای اعتبار است که توسط خود شخص تنظیم شده و به مهر و امضا او رسیده باشد و تا به خود شخص قابل استناد باشد.

« به نظر شما چگونه می‌توانیم وکیل ملکی خوب را تشخیص بدیم؟ پرونده های ملکی دارای ظرافت و دقت خاص خود می‌باشد و یه وکیل ملکی خوب باید در تمام مراحل دقت عمل به خرج دهد و پیگیر باشد و قطعا حسن سابقه وکیل بسیار نکته مهم در پرونده های ملکی است. »

انواع سند

1) اسناد رسمی

1- به وسیله مآمور رسمی تنظیم شده باشد

2- در حدود صلاحیتش تنظیم کرده باشد

3- مقرارت را در تنظیم رعایت کرده باشد .

4- در اداره ثبت اسناد املاک تنظیم شده باشد

5- در دفاتر اسناد رسمی

*نکته: شخصی است که برای تنظیم سند از طرف مقامات رسمی معین شده باشد خواه مستخدم دولت باشد یا خیر در نتیجه باید در حال خدمت بوده و از طریق مقام صلاحیت دار به این منصب رسیده باشد.

*صلاحیت مامور امری هست که به او محول میگردد و برای انجام آن امور صلاحیت دارد نهمساءل  دیگر مثل مامور ثبتی که برای ثبت دفتر املاک نعیین شده است.

*در تنظیم سند توسط مقام صلاحیت دار حتما باید تشریفات قانونی رعایت شود.

« حدود و اختیارات وکیل ملکی تا چه حد می‌باشد؟ در دعاوی خلع ید, تصرف عدوانی, اخذ پایان کار ,تایید فسخ معامله ,اجرت المثل ایام تصرف ,برسی مبایعه نامه….( که سند محسوب میشود که در این مقاله به آن پرداختیم .)پس اختیارات وکیل ملکی هرگونه دعوا ایست که مرتبط با مال غیر منقول می‌باشد.

تشریفات بر دو قسم است: 1- عدم رعایت آن سند را از سندیت نمی اندازد مثل غلط های کوچک دیکته ای

2- عدم رعایت آن سند را از سندیت خارج میکند مثل اینکه امضا در سند نباشد.

*اگر در ظاهر تمام تشریفات رعایت شده باشد اصل بر رسمی بودن آن است.

در اسناد رسمی دعوا انکار و تردید مطرح نیست و فقط میتوان جعلی بودن آن را اثبات کرد.

در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است وحتی بر علیه اشخاص ثالث  ونیازی به شرکت افراد در تظیم آن نیست.

2) اسناد عادی

سندی است که به وسیله افرادمعمولی تنطیم شده وبدون آنکه مآمور رسمی تنظیم و طبق قانون باشد. و دارای تشریفات خاصی نمی‌باشد مثل وصیت نامه خود نوشتی که شخصی تنظیم میکند اما همین سند عادی باید دارای امضا تاریخ و به خط خود شخص نوشته شود تا دارای اعتبار باشد.

مصادیق اسناد عادی:

1- مثل نامه های خصوصی دفاتر تجاری

2- معاملاتی که به صورت عادی بین افراد تنظیم می‌شود منظور مبایعه نامه های عادی است (حتی اگر مامور رسمی آن را گواه کند)

سند‌هایی که نزد مامور دئلت تنظیم شده اما در حدود صلاحیتش نیست مثل سند معامله ای که نزد پلیس راهنمایی رانندگی تنظیم میشود .

اسناد عادی بر 3 قسم هستند:

1- اسنادی که افراد امضا نموده اند

2- دفاتر تجاری نزد تجار

3- اسناد تنظیمی در خارج کشور .

*اسناد عادی که افراد امضا میکنند که باید مهر امضا و تاریخ باشد تا اعتبار داشته باشد.

*اسناد عادی در مقابل اشخاصی که در سند دخالت داشته اند و ورثه آن ها و کسی که به نفعش تنظیکم شده اعتبار دارد. (نه در مقابل اشخاص ثالث)

*دعوا تردید انکار جعل علیه اسناد عادی قابل طرح است.

*سند باید به شخص منتسب باشد تا بتوانیم به آن استناد کنیم.

« بر چه اساس میتوانیم هزینه وکیل ملکی را تعیین کنیم؟ این مبحث کاملا بستگی به نوع وپرونده دارد و در پرونده های مختلف به صورت متفاوت برسی میشود البته لازم به ذکر است اختیاراتی که به وکیل در وکالتنامه داده می‌شود بسیار موثر می‌باشد و در نتیجه وکیل ملکی باید مشاور خوب و تجربه کافی جهت انجام پرونده های ملکی را داشته باشد »
پرنیان اعتصامی وکیل

  • اشتراک گذاری وبلاگ:

alidantism

زمان عضویت نویسنده: 6 آبان 1401

پاسخ شما به دیدگاه