مقالات داوری

داوری

در بسیاری از قراردادها به جای اینکه در صورت بروز اختلاف به مراجع قضایی رجوع کنید، می‌توانید حل اختلافات ناشی از تفسیر و موضوع قرارداد را به امر داوری ارجاع دهید در این مقاله قصد داریم به ماهیت داوری بپردازیم. داور کیست؟ شخصی است که میان مردم میانجیگری می‌کند (میتواند هر شخصی باشد) یک وکیل....