مقالات

چک بهتر است یا سفته

چک قابلیت تعقیب کیفری دارد ولی سفته ندارد. صدور گواهی عدم پرداخت در چک تقریبا بدون هزینه می‌باشد در حالی که در سفته، درصدي از وجه سفته به عنوان هزینه واخواست بايد پرداخت گردد. اگر چک به امضای مدیر عامل شرکت یا نماینده صاحب حساب صادر گردد طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک مدير عامل....

داوری

در بسیاری از قراردادها به جای اینکه در صورت بروز اختلاف به مراجع قضایی رجوع کنید، می‌توانید حل اختلافات ناشی از تفسیر و موضوع قرارداد را به امر داوری ارجاع دهید در این مقاله قصد داریم به ماهیت داوری بپردازیم. داور کیست؟ شخصی است که میان مردم میانجیگری می‌کند (میتواند هر شخصی باشد) یک وکیل....

جرایم ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک

یکی از از ماده‌های مهم قانون ثبت اسناد و املاک همین ماده ۱۰۰ می‌باشد زیرا  در این ماده به جرم جعل توسط مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان  دفاتر رسمی اشاره شده است. لیکن  امروز به علت افزایش مراودات قراردادی بین مردم ارتکاب به جرم جعل در اجزای ثبت اسناد و املاک....

اسناد

در انواع دعواها اعم از حقوقی و کیفری  اسناد در کنار سایر ادله‌های اثبات دعوا ،نقش به سزایی دارند و با اسناد گرچه عادی یا رسمی می‌توانید ادعا خود را به راحتی اثبات کنید و لازم به ذکر است اسناد جزء ادله مهم در جهت اثبات دعوا و احقاق حق محسوب می‌شوند . سند چیست....

ماده ۸۴ ایین دادرسی مدنی

قانونگذار حقوقی را برای خواهان پیش بینی نموده است اعمال آن منوط به اقدام او تا پایان اولین جلسه دادرسی و یا تا اولین جلسه دادرسی پیش بینی شده است و این ایرادات از قواعد آمره شناخته شده و  اگر در زمان مقرر طرح شده باشد دادگاه مکلف است قبل از ورود به ماهیت دعوا....

تصرف عدوانی

در دعوا ممانعت از حق شخص به طور کامل مانع تصرف صاحب حق می‌شود اما در دعوا مزاحمت یک شخص اختلال جزئی در در تصرف حق ایجاد می‌کند و این دو دعوا بیشتر در حق انتفاع و ارتفاع موضوعیت دارد. حق انتفاع چیست؟  شخصی می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک....

دعوای تجویز انتقال منافع چیست؟

قراردادهای اجاره به دو سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ تقسیم می‌شوند چند و در سال ۱۳۵۶ با حقی به نام کسب و پیشه مواجه می‌شویم که هرگاه مستاجر ملک تجاری را اجاره کند با قرارداد اجاره حق کسب و پیشه به صورت خودکار ایجاد میشود اگر بعد از انقضای مدت به تصرف خود ادامه دهد در....

تفاوت دعوای خلع ید با تخلیه ید در چیست؟

امروزه در دعاوی ملکی به کرات به دو واژه حقوقی تخلیه ید و خلع ید برخورد می‌کنیم و بسیاری از مردم تصور می‌کنند که این واژه معنای یکسانی دارند اما اگر در دادخواست خود این دو واژه را به جای هم قرار بدهیم قطعاً تبعات و آثار حقوقی متفاوتی بر می خوریم در ادامه به....

تامین خواسته؛ توقیف اموال پیش از صدور حکم

هرگاه فردی از دیگری طلبکار باشد یا مالی را به امانت نزد دیگری قرار داده باشد یا مالکیت مالی به ایشان واگذار شده باشد اما تحویل مال به ایشان صورت نگرفته باشد در شرایطی که مدیون یا متعهد بخواهد از این موقعیت سوءاستفاده کند، مالک با اختیاراتی که قانونگذار به صورت قانونی برای او قرار....

تامین دلیل؛ مدیریت دعوا پیش از طرح آن

هنگامی که دعوی یا شکایتی در محاکم طرح می شود، علاوه بر عناصری همچون محق بودن، راستی و صداقت، توانایی و مهارت طرفین یا وکلای آنان در فن دفاع، یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی که شاید به جرأت بتوان گفت تعیین سرنوشت دعوی در گرو آن است، دلایل اثبات دعوی برای طرفین خواهد بود. بدین ترتیب....