وکیل
ایمیل تأییده شده است مهدی صادق بهاروند
0/5 (0 بازخورد)
زمان عضویت 17 بهمن 1401

وکیل پایه یک دادگستری

وکالت در پرونده‌های کمیسیون‌های شهرداری، کمیسیون ماده ۱۶ تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و …
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی DBA
دکترای حقوق کسب کار در زمینه تربیت مشاوره حقوقی

وکالت در پرونده‌های

کمیسیون‌های شهرداری من جمله کمیسیون ماده ۱۰۰

ستاد اجرایی فرمان امام (اصل۴۹) قانون اساسی

کمیسیون ماده ۱۶ تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان

جرایم کیفری

کلاهبرداری

خیانت در امانت

جعل و استفاده از سند مجعول

تحصیلات

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

دکترای حقوق کسب کار در زمینه تربیت مشاوره حقوقی