دپارتمان تخصصی کسب و کار

پرسیکا - دپارتمان تخصصی کسب و کار

فناوری اطلاعات در زمینه کسب و کار های اینترنتی و مجازی امکان بروز اختلافات و چالش های حقوقی را به وجود آورده است.

اختلافات کاری و تخصصی بیشماری در مورد محیط کار پیش می آید که ناگزیر وکیل و کارشناس امور کار باید در مورد آن به اظهار نظر بپردازد.

وکیل کار باید بر قانون کار، قانون مدنی و سایر قوانین مرتبط مسلط باشد.

بخشنامه ها و آیین نامه های مرتبط با امور مربوط به محیط های کار را عندالاقتضا بشناسد تا بتواند بخوبی از عهده ارائه خدمات حقوقی برآید.

از جمله:

  • اختلافات حقوقی میان کارفرمایان با کارگران و کارکنان بویژه در مورد حقوق و مزایا
  • مشکلات و اختلافات ناشی از استخدام و تعهدات مربوط به آن
  • دعاوی و اختلافات مربوط به سنوات خدمتی، مرخصی ها، حق بازنشستگی و…
  • پیگیری های اداری و قضایی انواع دعاوی کاری

 

1- بررسی حقوقی کسب و کار و ارائه مشاوره

2- بررسی مجوزها و موارد ثبتی

3- بررسی و هشدار نسبت به ریسک ها و قراردادها

4- حضور وکیل در جلسه انعقاد قرارداد (مذاکره و تذکر در خصوص موارد ضروری)

5- بررسی و اصلاح قرارداد پیش از انعقاد

6- تنظیم قراردادهای اولیه راه‌اندازی شرکت ها و کسب وکار
{مطالبه وجه چک، مطالبه وجه سفته و برات، دعوی ابطال ظهرنویسی چک، استرداد لاشه اسناد چک و سفته }