دپارتمان تخصصی کسب و کار

پرسیکا - دپارتمان تخصصی کسب و کار

فناوری اطلاعات در زمینه کسب و کار های اینترنتی و مجازی امکان بروز اختلافات و چالش های حقوقی را به وجود آورده است.
اختلافات کاری و تخصصی بیشماری در مورد محیط کار پیش می آید که ناگزیر وکیل و کارشناس امور کار باید در مورد آن به اظهار نظر بپردازد.

وکیل کار باید بر قانون کار، قانون مدنی و سایر قوانین مرتبط مسلط باشد. بخشنامه ها و آیین نامه‌های مرتبط با امور مربوط به محیط‌های کار را عندالاقتضا بشناسد تا بتواند بخوبی از عهده ارائه خدمات حقوقی برآید.

از جمله:

  • اختلافات حقوقی میان کارفرمایان با کارگران و کارکنان بویژه در مورد حقوق و مزایا
  • مشکلات و اختلافات ناشی از استخدام و تعهدات مربوط به آن
  • دعاوی و اختلافات مربوط به سنوات خدمتی، مرخصی ها، حق بازنشستگی و…
  • پیگیری های اداری و قضایی انواع دعاوی کاری