دپارتمان اجرای اسناد تجاری

پرسیکا - دپارتمان اجرای اسناد تجاری

دپارتمان تخصصی اسناد تجاری پرسیکا با وکلای متخصص در این زمینه در روابط با دعاوی حقوقی مانند مطالبه وجه چک و سایر اسناد تجاری و اسناد عادی و رسمی مانند سفته ، برات ، رسید عادی ، فاکتور فروش ، قبض انبار ، بارنامه و در رابطه با دعاوی کیفری و درخواست مجازات علیه صادرکننده چک بلامحل ، جلب متهم صدور چک بلامحل ، درخواست صدور اجرائیه ثبتی و ممنوع الخروج کردن بدهکار از کشور وتوقیف اموال و همچنین دعاوی ورشکستگی تاجر و شرکت های تجاری به شما کمک خواهند کرد.

1- صفر تا صد پرونده (10% )

2- دادخواست یا اظهارنامه

3- بدوی / واخواهی / تقابل / ثالث

4- مرحله تجدید نظر

5- نگارش لایحه

6- اعاده دادرسی / اعتراض ثالث