دپارتمان اجرای اسناد تجاری

پرسیکا - دپارتمان اجرای اسناد تجاری

دپارتمان تخصصی اسناد تجاری گروه حقوقی و توسعه کسب و کار پرسیکا با وکلای متخصص در این زمینه در روابط با دعاوی حقوقی مانند مطالبه وجه چک و سایر اسناد تجاری و اسناد عادی و رسمی مانند سفته، برات، رسید عادی، فاکتور فروش، قبض انبار، بارنامه و در رابطه با دعاوی کیفری و درخواست مجازات علیه صادرکننده چک بلامحل، جلب متهم صدور چک بلامحل، درخواست صدور اجرائیه ثبتی و ممنوع الخروج کردن بدهکار از کشور وتوقیف اموال و همچنین دعاوی ورشکستگی تاجر و شرکت های تجاری به شما کمک خواهند کرد.

نگارش لایحه

نگارش لایحه

۲۵۰,۰۰۰ تومان