دپارتمان داوری

پرسیکا - دپارتمان داوری

داوری یکی از روشهای نوین در حل و فصل اختلافات است.در داوری، طرفین بدون مراجعه به مرجع قضایی و با انتخاب شخصی به عنوان داور با رضایت طرفین اختلافات خود را حل و فصل می کنند.رای داور مانند رای قاضی ضمانت اجرایی دارد. گروه حقوقی پرسیکا در راستای حل اختلاف به روش نوین و با دارا بودن داوران متخصص در زمینه کلیه مسایل حقوقی، دعاوی و اختلافات مطرح شده را در کوتاهترین زمان ممکن به صورت تخصصی و ارجاع امر مربوطه به داور متخصص و باتجربه در همان مورد پیگیری می نماید.

1- قبول داوری در قراردادهای خصوصی در کوتاهترین زمان

2- داوری داخلی

3- داوری تجاری بین المللی