داوری

  1. خانه
  2. مقالات داوری
  3. جزئیات مقاله
داوری

در بسیاری از قراردادها به جای اینکه در صورت بروز اختلاف به مراجع قضایی رجوع کنید، می‌توانید حل اختلافات ناشی از تفسیر و موضوع قرارداد را به امر داوری ارجاع دهید در این مقاله قصد داریم به ماهیت داوری بپردازیم.

داور کیست؟

شخصی است که میان مردم میانجیگری می‌کند (میتواند هر شخصی باشد)

یک وکیل ملکی خوب را از کجا شناسایی کنیم؟ یک وکیل خوب ملکی قطعاً با تجربه و دارای سواد کافی جهت مشاوره و انجام دعاوی ملکی می باشد و باید در زمینه دعاوی ملکی تجارب کافی را داشته باشد.

کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با توافق یکدیگر تمام دعوا های خود را ( دادگاه مطرح شده چه نشده ) به امر داوری ارجاع دهند.

هنگامی که قراردادی بین دو نفر منعقد می شود، می‌توانند در صورت بروز اختلاف دعوا خود رابه داور ارجاع دهند (به صورت شرط ضمن عقد قرارداد) یا به صورت قرارداد جداگانه توافق کنند که در صورت بروز اختلاف به داور مراجعه کنند و حتی می‌توانند داور یا داوران خود را قبل از بروز اختلاف یا بعد از آن تعیین نمایند.

نکته: طرفین قرارداد می توانند انتخاب داوران خود را به شخص دیگری ارجاع دهند یا حتی دادگاه این وظیفه را بر عهده گیرد.

در قراردادی که به داوری ارجاع می شود باید «موضوع »و «مدت داوری» و نیز «مشخصات طرفین» و «داور» به طوری که اشتباه را برطرف کند، تعیین گردد.

نکته: معرفی داور در حین قرارداد الزامی نیست اما باید مشخصات داور تا حدی که طرفین دچار اشتباه نشوند حتماً مشخص شود.

یک وکیل ملکی چه دعاوی را می‌تواند قبول کند؟

یک وکیل ملکی خوب می‌تواند دعاوی خلع ید، رفع تصرف عدوانی، ثبتی، حق کسب و پیشه، سرقفلی، قراردادی… را قبول نمایند البته لازم به ذکر است به این چندتا دعاوی فوق الذکر محدود نمی‌شود ولی این دعاوی جزء موارد مهم در امر وکالت ملکی محسوب می‌شوند.

زمانی که طرفین معامله یا قرارداد تعهد می کنند که در آینده داوران خود را معرفی نمایند و در صورت بروز اختلاف نتوانند داوران خود را تعیین کنند و حتی دادگاه و شخص ثالث (شخصی غیر از طرفین معامله) هم داور یا داوران را، تعیین نکنند یک طرف می‌تواند داور یا داوران خود را معین کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نمایند یا با همین اظهارنامه به تعیین داور ثالث با همدیگر توافق کنند که طرف مقابل قرارداد بعد از دریافت اظهارنامه ظرف ۱۰ روز باید به طرف مقابل داور خود را معرفی کند یا در مورد داور ثالث توافق نمایند و اگر ده روز گذشت و داوری تعیین نشد، ذینفع می تواند برای تعیین داور به دادگاه مراجعه نمایند.

نکته: اگر دادگاه میخواهد داور را تعیین کند و دادگاه صالح مشخص نباشد، دادگاهی صالح است که صلاحیت رسیدگی به خود دعوا را دارد.

مواقعی پیش می‌آید که داور تعیین شده اما خودش از داوری امتناع می کند و اگر طرفین داور مناسب را تعیین نکنند، دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را در این مورد دارد.

نکته: زمانی که داور یادآوران به وسیله یک طرف قرارداد یا طرفین انتخاب می شود باید قبولی داور را جهت داوری اخذ نمایند.
نکته: ابتدای مدت داوری از چه زمانی است؟ از زمانی است که داور، قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین به همه آنها ابلاغ شده باشد. (مشخصات طرفین و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری باید حتماً به داوری یادآوران ابلاغ شود).

چه کسانی ممنوع از داوری هستند اما با توافق طرفین می‌توانند داور باشند؟

الف) کسانی که سن آن ها کمتر از ۲۵ سال است
ب) کسانی که در دعوا ذینفع باشند(یعنی نفعی در دعوا برای آنها تعریف شده باشد)
پ) کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی و نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند
ت) کسانی که وکیل یا کفیل یا قیم امور یکی از اصحاب دعوا باشند.

نکته: کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی حتی با توافق طرفین هم نمی‌توانند داور باشند.
نکته: پس از تعیین داور یا داوران طرفین حق برکناری داوران ندارند مگر با یکدیگر توافق کنند.(در جهت برکناری داور با یکدیگر توافق نمایند).

در چه مواردی داوری از بین می رود؟

1- با توافق طرفین
2- با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا
نکته: اگر داور صلاحیت صلح داشته باشد می تواند دعوا را با صلح خاتمه دهد.

در چه مواردی رای داور باطل می باشد؟

1- رای داور مخالف قانون باشد
2- داور نسبت به موضوعی که باید داوری میکرده، نبوده است.
3- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده است
4- رای داور به وسیله داورانی تنظیم شده که، مجاز به صدور رای نبوده‌اند…
که طرفین می توانند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد «حکم به بطلان رای داور» را بخواهند.

نکته: در صورتی که درخواست ابطال رای داور، خارج از موعد مقرر باشد، دادگاه قرار«رد دادخواست »را صادر می نماید.

چه دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست؟

1- دعوای ورشکستگی
2- دعوا راجع به اصل نکاح ،فسخ نکاح و طلاق و نسب

چگونه قیمت وکیل ملکی تعیین می گردد؟

تعیین هزینه برای پرداخت وکیل ملکی کاملاً بستگی به نوع پرونده و وقتی است که وکیل ملکی خوب باید صرف به نتیجه رساندن پرونده بکند پس تعیین هزینه به صورت کلی امکان پذیر نیست.

 

  • اشتراک گذاری وبلاگ:

alidantism

زمان عضویت نویسنده: 6 آبان 1401

پاسخ شما به دیدگاه